Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 199,99 € a máte dopravu ZADARMO

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Ako nakupovať

Nakupovanie na svetkupelne.eu je jednoduché. Pokiaľ nemáte skúsenosti s nakupovaním cez internet, ponúkame Vám jednoduchý návod AKO NAKUPOVAŤ. Doporučujeme Vám prečítať si aj VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pri nákupe postupujte nasledovne:
 • Vyberte produkt, ktorý ste si vybrali a vložte ho do košíka.
 • Pokiaľ chcete vložiť ďalší produkt do košíka, vyberte si z kategórie a vložte do košíka.
 • Ak chcete mať prehľad o nákupe, v pravo hore sa nachádza KOŠÍK, kde je napočítaná celková cena, počet kusov.
 • V košíku môžete meniť počet položiek zmenou čísla v kolónke množstvo. Ak do kolónky vpíšete nulu a kliknete na PREPOČÍTAŤ, tovar sa z košíka vyloží. Pri konkrétnom produkte Kliknutím na ODSTRÁNIŤ z košíka produkt odstránite.
 • Kliknite na KOŠÍK, kde sú zosumarizované produkty, ktoré ste vložili do košíka, odtiaľto pokračujete ďalej.
 • Vyberte si spôsob doručenia.
 • Vyberte si spôsob platby.
 • Kliknite na OBJEDNAŤ.
 • Následne vyplňte OSOBNÉ ÚDAJE, tie sú potrebné zadať pre správne zaslanie Vášho objednaného tovaru. Údaje, ktoré sú označené * sú povinné pre Právnické osoby a Fyzické osoby –podnikateľ.
 • Kliknite na ODOSLAŤ.
 • Po odoslaní objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovať. Nájdeme pre Vás najlacnejší a najoptimálnejší spôsob doručenia tovaru.
 • Kliknite na POKRAČOVAŤ ĎALEJ.
 • Zobrazí sa konečná sumarizácia údajov dodávateľa i odberateľa, kompletná objednávka.
 • Kliknite na ODOSLAŤ.
 • Po odoslaní objednávky Vám bude vystavená a zaslaná predfaktúra.
 • Na Vami zadaný E – mail Vám počas nákupu bude zaslaná správa s Vašou objednávkou.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Manuály a výkresy

Pokiaľ by ste potrebovali vedieť presnejšie rozmery a parametre produktu kontaktujte nás telefonicky alebo mailom a zašleme Vám dokumentáciu v pdf.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode Svet kúpeľne www.svetkupelne.sk a (ďalej len „internetový obchod“), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou EMI SK, s.r.o.

1.2 Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru.

1.3 Predávajúcim je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a (ďalej len „občiansky zákonník“) v spojitosti v ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a na účely týchto VOP osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, resp. osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Na účely prevádzkovania internetového obchodu a týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť:

EMI SK s.r.o.

so sídlom: Hlavná 249, 951 93 Topoľčianky, Slovenská republika

IČO: 46 023 127, DIČ: 2023186715, IČDPH: SK2023186715, zapísaná v OROS NR oddiel: Sro, vložka číslo:28348/N

Telefonický kontakt: 0948 150 008

E-mail: obchod@svetkupelne.eu

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná č. 9, 950 50 Nitra, Odbor výkonu dozoru, Tel,:0377720034

(ďalej len „Predávajúci“)

1.4 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar ponúkaný v našom internetovom obchode, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.5. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka v spojitosti s ustanovením § 2 písm. a) zákona ochrane spotrebiteľa a na účely týchto VOP fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(ďalej len “Kupujúci“)

1.6 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spotrebiteľom) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník za predpokladu, že kupujúcim nebude spotrebiteľ, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

1.7 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru v našom internetovom obchode a ktorá je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.8 Každý používateľ internetových stránok nášho internetového obchodu, ako aj každý Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky tovaru Predávajúcemu týmto potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil.

2.  Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Podmienkou pre vytvorenie a odoslanie elektronickej objednávky na kúpu tovaru v našom internetovom obchode je predchádzajúca registrácia a vytvorenie tzv. osobného účtu, alternatívne jednotlivé prihlásenie a nákup bez registrácie. Prístupovými údajmi sa na účely osobného účtu Kupujúceho rozumejú e-mailová adresa Kupujúceho a ním zvolené heslo.

2.2 Návrhom Predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s Kupujúcim je umiestnenie ponúkaného tovaru s uvedením jeho hlavných vlastností, ako aj celkovej ceny vrátane DPH na stránky internetového obchodu. Tovar je možné objednať prostredníctvom elektronickej objednávky. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom vrátane fakturačných a dodacích údajov, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu, celkovú cenu objednaného tovaru a spôsob dodania a platby (ďalej len “objednávka“).

2.3 Kupujúci si za účelom vytvorenia objednávky a kúpy tovaru vloží zvolený tovar do elektronického košíka a ďalej nasleduje pokyny uvedené na stránke internetového obchodu týkajúce sa vyplnenia objednávkového formulára.

2.4 Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky si ju skontrolovať a v prípade potreby opraviť. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú úplné a pravdivé.

2.5 Odoslaním objednávky Kupujúcim a jej prijatím zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva. Kúpna zmluva môže byť v nadväznosti na voľbu Kupujúceho uzatvorená v slovenskom alebo anglickom jazyku.

2.6 Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu zaslaním potvrdenia na e-mail, ktorý Kupujúci zadal pri registrácii alebo telefonicky na zadané číslo na objednávke. Objednávky v ktorých sú produkty ktoré majú uvedené na "výrobu" je možné stornovať bez udania dôvodu do 24.hodin od uplatnenia objednávky.Po tomto termíne nie je možné zrušiť objednávky kde sú produkty označené na "výrobu",takto označené produkty je možné zrušiť len so súhlasom predávajúceho.Predávajúci je povinný zaslaním informačného e-mailu alebo telefonicky  Kupujúceho bezodkladne informovať aj o tom, že zaslanú objednávku nie je schopný z akýchkoľvek príčin vybaviť. Zmluvu uzatvorenú na základe objednávky, ktorá je pre obe zmluvné strany záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán, alebo zo zákonných dôvodov.

3. Cena tovaru a poštovné

3.1 Aktuálne a platné ceny jednotlivých produktov sú na stránkach nášho internetového obchodu uvádzané pri každom produkte samostatne a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ako aj všetky ostatné dane. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady spojené s doručením objednaného tovaru Kupujúcemu, t.j. poštovné.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného tovaru a poštovného.

3.3 Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru nad 200 EUR s miestom dodania na území Slovenskej republiky je zdarma. Poštovné zdarma sa však nevzťahuje na zlacnený tovar v období sezónnych zliav.

3.4 Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote krehkého tovaru nižšej ako 200 EUR a objednávkach uskutočnených v období sezónnych výpredajov, v oboch prípadoch s miestom dodania na území Slovenskej republiky, je 18,- EUR za jednu zásielku, ak nie je uvedené inak.

3.5 Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote ostatného tovaru nižšej ako 200 EUR a objednávkach uskutočnených v období sezónnych výpredajov, v oboch prípadoch s miestom dodania na území Slovenskej republiky, je 7,- EUR za jednu zásielku, ak nie je uvedené inak.

3.6 Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote tovaru nad 200,- EUR /neplatí pre dlažbu,obklady,zrkadlové skrinky,zrkadlá,sklenené kúty a dvere)/ a objednávkach uskutočnených v období sezónnych výpredajov, v oboch prípadoch s miestom dodania na území Bratislava, je zdarma za jednu zásielku, ak nie je uvedené inak.

3.7 Poštovné pri objednávkach v celkovej hodnote ostatného tovaru nižšej ako 500 EUR a objednávkach uskutočnených v období sezónnych výpredajov, v oboch prípadoch s miestom dodania do Českej republiky,Rakúska,Maďarska je 65,- EUR za jednu zásielku,okrem nadrozmerných vani napr.140x140cm,150x150cm,160x160cm a vaní z liateho mramoru  kde sa CP spracováva samostatne podľa miesta určenia.Pri nákupe nad 500 EUR je doprava do Českej republiky zdarma okrem nadrozmerných vaní rozmerov napr.140x140cm,150x150cm,160x160cm,vaní z liateho mramoru kde sa CP spracováva samostatne podľa miesta určenia.Na dopravu do iného štátu EU sa spracováva CP do miesta určenia.

3.8 Poštovné je vždy definované v internetovom obchode podľa výberu spôsobu dodania a váhy tovaru.

3.9 Konečná cena je celková cena uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a ceny za spôsob dopravy a platby, ktoré sa Kupujúci odoslaním objednávky zaväzuje za účelom kúpy tovaru zaplatiť (ďalej aj „Kúpna cena“). Predávajúci a Kupujúci sú touto cenou viazaní a meniť ju je možné iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

4. Platobné podmienky

4.1 Kúpna cena v celkovej hodnote tovaru nad 200 EUR je splatná prostredníctvom bankového prevodu, v hotovosti po odosielaní objednávky. Bez vykonania úhrady nie je možné objednávku ďalej spracovať. Termín plnenia začína plynúť dňom pripísania hodnoty tovaru na účet Predávajúceho.

4.2 Kúpna cena tovaru  vyrábaného na zákazku/na výrobu/ alebo sa produkt vyrába podľa požiadavky Kupujúceho je splatná zálohou v plnej výške prostredníctvom bankového prevodu, v hotovosti pri odosielaní objednávky. Bez vykonania úhrady nie je možné objednávku ďalej spracovať. Termín plnenia začína plynúť dňom pripísania hodnoty tovaru na účet Predávajúceho. Ide predovšetkým o Tovar či doplnky ktoré nie sú súčasťou štandardné dodávky napr. masažné systémy do vane ktoré nie sú ich súčasťou, výroba skleneného kúta na mieru, rôzne farebné prevedenia podľa vzorkovníku, Tovar ktorý je uvedení ako Tovar na zákazku.

4.3 Kúpna cena v celkovej hodnote tovaru nižšej ako 200 EUR je splatná pri odosielaní objednávky prostredníctvom bankového prevodu, platbou na dobierku, v hotovosti.

4.4 Kúpna cena pre región Česká republika a ostatné štáty EU je splatná zálohou prostredníctvom bankového prevodu pri odosielaní objednávky. Bez vykonania úhrady nie je možné objednávku ďalej spracovať. Termín plnenia začína plynúť dňom pripísania hodnoty tovaru na účet Predávajúceho.

4.5 Kupujúci môže Kúpnu cenu uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a)        hotovosť - za tovar Kupujúci zaplatí kúpnu cenu po osobnom odbere,

b)        platba na dobierku - za tovar Kupujúci zaplatí Predávajúcemu pri prevzatí objednávky u dopravcu sa účtuje dobierkové vo výške 2,0 EUR s 20% DPH

c)        platba prostredníctvom bankového prevodu - za tovar Kupujúci zaplatí prostredníctvom bankového prevodu zadaním potrebných údajov k prevodu kúpnej ceny Predávajúcemu. Pričom Kupujúcemu bude uplatnená zľava vo výške 2% z celkovej hodnoty tovaru.

4.6 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na objednaný tovar až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.

5.  Doručenie tovaru a dodacie podmienky

5.1 Predávajúci, resp. príslušný doručovateľ doručí Kupujúcemu objednaný tovar na miesto určené v objednávke ako dodacie miesto (t.j. v časti „Dodacie údaje“).Kupujúci si zabezpečuje vo vlastnej rézii vykládku tovaru z vozidla a vynášku tovaru do domu a bytu.

5.2 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Slovenskej republiky je uvedená pri dostupnosti produktu v pracovných dňoch odo dňa potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP. V iných prípadoch je predpokladaná doba dodania uvedená u tovaru.

5.3 Obvyklá dodacia lehota pre tovar objednaný s miestom dodania na území Českej republiky je uvedený pri dostupnosti produktu v pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim podľa článku 2 bod 2.5 týchto VOP. . V iných prípadoch je predpokladaná doba dodania uvedená u tovaru.

5.4 V prípade, ak dodanie tovaru v dodacej lehote podľa bodov 5.2 a 5.3 tohto článku nebude z akýchkoľvek príčin možné, je Predávajúci povinný Kupujúceho o tom dodatočne a bezodkladne informovať. V tomto prípade je Predávajúci zároveň oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom Kupujúceho taktiež bezodkladne upovedomí.

5.5 Predávajúci je povinný vopred informovať Kupujúceho aj o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky.

5.6 V prípade, ak by predĺžená dodacia lehota presiahla 30 dní, alebo nie je dohodnuté inak je Kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.7 Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy v okamihu odovzdania objednaného tovaru odovzdaním dopravcovi na prepravu.

5.8 Tovar bude dodaný Kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.

5.9 Tovar bude dodaný Kupujúcemu s priloženou faktúrou.

5.10 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste, ktoré uviedol ako miesto dodania v objednávke. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na tom zmluvné strany písomne, resp. Kupujúci s príslušným dopravcom dohodnú, môže Kupujúci prevziať tovar aj na mieste inom, než je miesto dodania uvedené v objednávke.

5.11 Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúcemu odporúčame skontrolovať dodaný tovar za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu, či prípadne iné nezrovnalosti, odporúčame kupujúcemu o tomto zistení príslušného doručovateľa informovať a túto skutočnosť odporúčame zapísať do prepravného listu, prípadne tovar odmietnuť prevziať z tohto dôvodu. Ak si Kupujúci odporúčanie nesplní, no zároveň dôjde z jeho strany k reklamácii takto dodaného tovaru, dopravca, resp. Predávajúci túto skutočnosť preskúma a zašle kupujúcemu vyjadrenie v zákonej lehote.

5.12 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu zavineného dodacou poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.

5.13 Tovar je zasielaný Kupujúcemu prostednictvom vlastným rozvozom alebo prepravnou spoločnosťou.

Cena neobsahuje vykládku alebo vynášku tovaru do domu alebo bytu.

Cena je platná len na dodanie uvedenej dodacej adresy na objednávke.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. súvisiacimi právnymi predpismi oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zruší.

6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku u Predávajúceho v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu. Na tento účel môže Kupujúci použiť  formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránkach www.svetkupelne.eu

6.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošle Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

6.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku zaslať tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, Predávajúcemu späť na adresu jeho sídla alebo prevádzky.Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar nesmie byť akokoľvek upravený, poškodený,  špinavý či znehodnotený. Na tovare musia byť zachované všetky štítky, ako od výrobcu, tak aj od nášho obchodu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak, predávajúci zistí že tovar ktorý mu spotrebiteľ vrátil pri odstúpení od zmluvy,je poškodený zavinením spotrebiteľa,je predávajúci oprávnený domáhať sa zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.

6.5 Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu  prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1 tohto článku znáša v celom rozsahu Kupujúci.

6.6 V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim podľa bodu 6.1 tohto článku je Predávajúci povinný vrátený tovar prevziať a bez zbytočného odkladu vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania tovaru alebo preukázania kupujúcim o odoslaní predmetného tovaru ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy.

6.7 Predávajúci vráti Kupujúcemu platby podľa bodu 6.6 tohto článku na základe dobropisu na bankový účet vo finančnej inštitúcii ktorý zadá kúpujúci predávajúcemu na tlačive o odstupení čl.6.2,emailom,osobne.To neplatí, ak sa Predávajúci s Kupujúcim písomne dohodnú inak.

6.8 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho

b)        predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo zkaze

c)        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

d)        ak spotrebiteľ zakúpil tovar ako firma s platným IČO,právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká-nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

7. Záruka, záručné podmienky

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady objednaného tovaru v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré má objednaný tovar pri prevzatí Kupujúcim.

7.2 Kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád tovaru počas trvania záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.3 Dokladom o kúpe tovaru a záručným listom zároveň sa na účely uplatnenia nárokov z vád objednaného tovaru podľa týchto VOP rozumie faktúra doručená Kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

7.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady o ktorých Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, na škody na tovare vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používania v extrémne neobvyklých podmienkach.

7.7 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@svetkupelne.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúci a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Reklamačné podmienky

8.1 Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v článku 1 bod 1.3 týchto VOP poštou zaslaním chybného tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s opisom vady a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu Predávajúceho. Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru, ktoré časom prirodzene a mení vzhľad výrobku.

8.2 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.3 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

8.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Informácie o Kupujúcich a ich osobné údaje sú spracúvané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“. Kupujúci vytvorením registrácie v internetovom obchode, odoslaním elektronickej objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, udeľuje Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy Prevádzkovateľa a s ich ďalším spracúvaním súhlasí.

9.2 Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim budú spracúvané výlučne na obchodné a marketingové potreby Prevádzkovateľa, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).

9.3 Osobné údaje Kupujúceho bude Prevádzkovateľ spracúvať výlučne za účelom vybavenia objednávky Kupujúceho v internetovom obchode Prevádzkovateľa, jej dodania Kupujúcemu, vybavenia reklamácie Kupujúceho, odstúpenia Kupujúceho od zmluvy a s tým súvisiacich činností, ako aj na zasielanie pravidelných informácií o novinkách a špeciálnych akciách v  internetovom obchode Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.

9.4 Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov do sídla Prevádzkovateľa alebo na email obchod@svetkupelne.eu

9.5 Predávajúci zároveň vyhlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek údaje o Kupujúcom, ktoré mu Kupujúci poskytol za účelom kúpy tovaru na stránkach internetového obchodu, neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté iba v obmedzenom rozsahu za účelom doručenia tovaru.

9.6 Spoločnosť EMI SK s.r.o  prehlasuje ,že v spojitosti s nariadeniami EÚ ako i právnymi predpismi platnými v SR a súvisiacimi s ochranou osobných údajov uskutočnila potrebné personálne, technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečenia ochrany osobných údajov pred prípadnou nezákonnou manipuláciou , zničením , stratou resp. inými nezákonnými formami spracovania .

9.7 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP v ich platnom a účinnom znení sú zverejnené a voľne prístupné na stránkach internetového obchodu.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto VOP priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Vzájomný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa bude riadiť znením tých VOP, ktoré sú v platnom a účinnom znení zverejnené na stránkach nášho internetového obchodu www.svetkupelne.sk  v čase odoslania objednávky tovaru zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

10.3 Všetok obsah stránok nášho internetového obchodu vrátane loga, grafiky, obrázkov a textov je majetkom Predávajúceho alebo jeho dodávateľov a podlieha príslušným slovenským, ako aj európskym a medzinárodným právnym predpisom a štandardom na úseku ochrany autorských práv a práv duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie, zhromažďovanie, či zverejňovanie tohto obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho alebo jeho dodávateľov je v rozpore s danou právnou úpravou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 13. 11. 2018

Kde nás najdete
EMI SK s.r.o
Duklianska 4 (Budova Drevona 1.posch)
953 01 Zlaté Moravce
Mapa

Kontakt
Ak potrebujete poradiť sme Vám k dispozícií
Základné info Vám podáme aj mimo pracovnú dobu.
Pondelok - Piatok 08:00-17:00h
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk